Τσιμισκή, γύρω από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 1962