Η μικρή οδός Αγ. Υπατίου και η είσοδος στον ναό του Αγ. Υπατίου

Η μικρή οδός Αγ. Υπατίου και η είσοδος στον ναό του Αγ. Υπατίου δεξιά, στα τέλη της δεκαετίας του 50, σε αναγνώριση και τεκμηρίωση από την Μάρα Νικοπούλου. Η μικρή οδός Αγ. Υπατίου