Η εικονογραφική ιστορία του κτιρίου της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ

Στον Αγγλικό ρυμοτομικό χάρτη της Θεσσαλονίκης του 1944 μπορεί να επισημανθεί ένα ιστορικό (πολεοδομικό) γεγονός της πόλης: την πρώτη κτιριακή επέκταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης . Αξίζει να αναδειχθεί η εικονογραφική ιστορία του κτιρίου της Γεωπονικής Σχολής στα “σκαριά”.

Ένα μικρό αφιέρωμα από τον Νίκανδρο Καστανίδη.

Ο ρυμοτομικός χάρτης του 1944

Τα χρόνια της κατοχής Πριν το 1953 και μετά το 1939

Μάλλον στα χρόνια της κατοχής Μάλλον στα χρόνια της κατοχής