Ακροπόλεως 96 από τη συλλογή του γιατρού Paul Albarel

Μια φωτογραφία από τη συλλογή του γιατρού Paul Albarel που μας έδωσε ο Bernard Maurice. Tα τσιγκανάκια της περιοχής ήταν αναμφισβήτητοι σταρ και πολυφωτογραφημένα. Το πεδίο δράσης τους, σύμφωνα με τις φωτογραφικές αποδείξεις, εκτεινόταν από την Διονυσίου (την οδό Kiptiyan=Των Γύφτων, σύμφωνα με τον χάρτη της οθωμανικής πόλης του Δημητριάδη), την πάνω μεριά της Ακροπόλεως και την Επταπυργίου κοντά στη Βλατάδων. Εδώ ο φωτογράφος στέκεται στο ίδιο σχεδόν σημείο της προηγούμενης ανάρτησης. Ακροπόλεως 96. Αρ. φωτ. AD11028Dv0761721