Ψηλά στην Ακροπόλεως από τη συλλογή του Paul Albarel

Φωτογραφία από τη συλλογή του γιατρού Paul Albarel, ψηλά στην Ακροπόλεως που μας δόθηκε από τον Bernard Maurice. Αρ. φωτ. AD11028Dv0761725