Δύο φωτογραφίες της ΥΦΑΝΕΤ, του 1924. Ο Αθ. Μακρής

Δύο φωτογραφίες της ΥΦΑΝΕΤ, του 1924 περίπου.και στοιχεία για τον Αθ. Μακρή σε παρουσίαση και σχόλια από τον Νίκανδρο Κασατανίδη.

[Από το βιβλίο “Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-1921”,Τομ. Β, μέρος 2ο, 1925, σελ. 228]

Η καταγωγή του Αθ. Μακρή δεν ήταν η Σιάτιστα, αλλά το Σελίτση του νομού Καζάνης. Πήγε στο γυμνάσιο της Σιάτιστας και στη συνέχεια έμαθε γαλλικά και γερμανικά στη Θεσσαλονίκη. [βλ. “Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-1921”,Τομ. Β, μέρος 2ο, 1925, σελ. 227]

Αξιοσημείωτη μάλιστα είναι η διασύνδεση του Αθ. Μακρή με τους μεγαλοβιομήχανους της Αθήνας, Επαμεινώνδα Χαρίλαο και Ν. Κανελλόπουλο. Με τον Επ. Χαρίλαο μάλιστα είχε στενότερη συνεργασία στην Οικοδομική του Εταιρεία και στα Ψυγεία Θεσσαλονίκης, όπου ο Αθ. Μακρής ήταν μέτοχος και σύμβουλος τους. Διαφαίνεται έτσι ότι η οικονομική και επιχειρηματική ανέλιξη του Αθ. Μακρή είχε ως αρχικό “καταλύτη” την οικογένεια Βαμβακά, στηρίζονταν ευνοϊκά από το πολιτικό περιβάλλον των Φιλελευθέρων (δηλ. των βενιζελικών) και διαπλέκονταν οικονομικά με ισχυρότατους οικονομικούς παράγοντες (μάλλον βενιζελικών, τότε, αποχρώσεων), όπως του Επ. Χαρίλαου και του Ν. Κανελλόπουλου.

Νέα βιογραφικά στοιχεία του Αθ. Μακρή: ήταν υποψήφιος με τον Βενιζέλο στην Κοζάνη, το 1920. [βλ.“Εκλογικές αναμετρήσεις στην Κοζάνη την περίοδο του Εθνικού Διχασμού 1915-1920-κόμματα, υποψήφιοι και εκλογικές συμπεριφορές”, Πρακτικά Β' Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας, Κοζάνη, 2014, σελ. 465]