Επταπυργίου με Ακροπόλεως, από τη συλλογή του Paul Albarel

Επταπυργίου με Ακροπόλεως,από τη συλλογή του Paul Albarel. Αρ. φωτ. AD11028Dv0761724