Αρχαίος δρόμος στο υπόγειο του ΜΜΣΤ στη ΔΕΘ

Μια ματιά στον “αρχαίο” δρόμο στο υπόγειο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στη ΔΕΘ.

Επιμέλεια Θεόδωρου Νάτσινα.

Ο δρόμος όπως έχει αποκαλυφθεί – πάνω αριστερά κοιτάζοντας από το “δυτικό” άκρο – κάτω αριστερά το άκρο του “ανατολικά” με το σημείο όπου υπάρχει ένα κενό – δεξιά κοιτάζοντας από την “ανατολική” άκρη. Σύμφωνα με το σημείωμα που υπάρχει κολλημένα δίπλα στο σκάμμα, ο δρόμος είναι “αρχαίος”, δεν εντόπισα άλλη χρονολόγηση. Μήπως με αυτό εννοούν ότι μπορεί να είναι παλιότερος από τη Θεσσαλονίκη; Έχει υπόψη του κανείς σχετική δημοσίευση; Βλέποντας στον χάρτη του 19 με το google από κάτω ο δρόμος αυτός φαίνεται να έχει ακριβώς την χάραξη που είχε η λεωφόρος Στρατού και μάλιστα το σημείο αυτό πρέπει να είναι πολύ κοντά στη γέφυρα πάνω από το ρέμα στη ΔΕΘ. Η γνωστή φωτογραφία από το alamy με ένα πιθανό σημείο που να είναι στην ίδια περιοχή. Η φωτογραφία εντοπίσθηκε από Thomas Latis και πρωτοαναρτήθηκε στις ΠΦΘ. Από τη συζήτηση προέκυψε η μεγάλη πιθανότητα να χρονολογείται έως το 1876 Και εδώ η ΔΕΘ έχει καταλάβει όλο τον χώρο και έχει σβήσει αυτό το κομμάτι της Λ. Στρατού και κάθε παλιότερου ίχνους ενός δρόμου που μάλλον είχε την ίδια χάραξη για περισσότερο από 2000 χρόνια....