Δύο φωτογραφίες, ίδια πρόσωπα, κοντά στην Διονυσίου

Δυο φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στις ΠΦΘ με αρκετά χρόνια διαφορά, αλλά πιθανόν να τραβήχτηκαν την ίδια μέρα. Σημειώνονται τα ίδια πρόσωπα. Πίσω τους ο δρόμος που στρίβει και ανεβαίνει είναι η Διονυσίου.