Κωνστ. Βατικιώτης Πρόξενος της Ελλάδος 1866-1881

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη.

Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, την περίοδο 1866-1881. Ήταν αυτός που επισήμανε ότι οι Βουλγαρο-Τουρκικές επιθέσεις κατά των Ελλήνων Αρχιερέων της Μακεδονίας ήταν επιθέσεις ενάντια του Ελληνισμού της Μακεδονίας και η Ελληνική Κυβέρνηση είχε καθήκον να εξετάσει κάθε μέσον για την αντιμετώπιση του μέγιστου αυτού κινδύνου.