Διεύρυνση ΑΠΘ (1937-1941)

Οι απαρχές της κτιριακής διεύρυνσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1937-1941).

-Το 1937 η Ισραηλινή Κοινότητα παραχώρησε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ένα μικρό τμήμα των νεκροταφείων τους, στην πλευρά που γειτνίαζε με την Ευαγγελίστρια. -Το 1938 το Υπουργείο Παιδείας ανέθεσε στον Νικόλαο Μητσάκη (1899-1941) την αρχιτεκτονική μελέτη για την κατασκευή της Δασολογικής Σχολής, της Γεωπονικής Σχολής, της Φυσικομαθηματικής Σχολής και του Χημείου, βορειο-ανατολικά του υπάρχοντος, τότε, κτιρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. -Το 1939 Θεμελιώνεται το κτίριο της Φυσικομαθηματικής Σχολής, όπως και το κτίριο της Γεωπονικής Σχολής, το οποίο μάλιστα άρχισε να κτίζεται. -Το 1940-41 ο Ελληνο-Ιταλικός πόλεμος και στη συνέχεια ο Ελληνο-Γερμανικός πόλεμος, ήταν η αιτία να σταματήσουν όλα τα προγραμματισμένα έργα του Πανεπιστημίου. -Με τη Γερμανική κατοχή της Θεσσαλονίκης λεηλατήθηκαν από τους κατακτητές όλα τα υλικά των οικοδομικών έργων που είχαν αρχίσει πριν την έναρξη του πολέμου. Και σταμάτησαν όλες οι οικοδομικές δραστηριότητες. -Το 1952 άρχισε η αποπεράτωση της Γεωπονοδασολογικής Σχολής. -Το 1953 άρχισε η ανέγερση του Χημείου -Το 1954 εγκαινιάζεται το κτίριο της Γεωπονοδασολογικής Σχολής και θεμελιώνεται το Μετεωροσκοπείο. -Το 1956 άρχισε να λειτουργεί το κτίριο του Χημείου και το Μετεωροσκοπείο -Το 1957 ξεκίνησε η ανέγερση της Φυσικομαθηματικής Σχολής και της Κτηνιατρικής -Το 1958 θεμελιώθηκε το Αστεροσκοπείο. -Το 1961 άρχισε να λειτουργεί το κτίριο της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Τα εγκαίνιά της έγιναν το 1962. -Το 1962 ολοκληρώθηκε και το κτίριο του Αστεροσκοπείου.

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

Ο χώρος γύρο από το γήπεδο του Ηρακλη, το 1916

Πώς ήταν ο χώρος εκεί που αργότερα έγινε η πρώτη κτιριακή διεύρυνση του Πανεπιστημίου, το 1917

Οι οικοδομικές εργασίες για το κτίριο της Γεωπονικής είχαν αρχίσει, το 1939

Το σχέδιο της πρώτης κτιριακής διεύρυνσης του Παν. Θεσσαλονίκης, όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο του Β. Κυριαζόπουλου “Τα Πενήντα Χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1926-1976” (σελ. 102)

Σχέδιο του Ν. Μητσάκη για τη πρώτη κτιριακή διεύρυνση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης_1938

Σχέδιο του Ν. Μητσάκη για την πρόσοψη της Φυσικομαθηματικής Σχολής και της Γεωπονικής Σχολής κατά την πρώτη κτιριακή διεύρυνση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,1938

Οι οικοδομικές εργασίες για το κτίριο της Γεωπονικής προχωρούσαν και η θεμελίωση του κτιρίου της Φυσικομαθηματικής έγινε, το 1939

Τα έργα για το κτίριο της Γεωπονικής Σχολής, το 1939

Η οικοδόμηση της Γεωπονικής Σχολής συνεχίζεται

Ο σκελετός του κτιρίου της Γεωπονικής Σχολής προχώρησε αρκετά και τα έργα για το κτίριο της Φυσικομαθηματικής μόλις άρχισε, το 1940

Ο σκελετός του κτιρίου της Γεωπονικής Σχολής από μπροστά, το 1940

Ο σκελετός του κτιρίου της Γεωπονικής Σχολής από πίσω, το 1940

Αρχιτεκτονικά σχεδια του Ν. Μητσάκη για το κτίριο της Γεωπονικής Σχολής, 1938

Αρχιτεκτονικά σχεδια του Ν. Μητσάκη για το κτίριο της Γεωπονικής Σχολής, 1938

Αρχιτεκτονικά σχεδια του Ν. Μητσάκη για το κτίριο της Γεωπονικής Σχολής, 1938

Το κτίριο της Γεωπονοδασολογική ολοκληρωμένο και το κτήριο του Χημείου σε εξέλιξη, το 1955

Η κτιριακή κατάσταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις αρχές της δεκαετίας του 1950

Το κτίριο της Φυσικομαθηματικής σε εξέλιξη, το 1959

Αρχιτεκτονικά σχεδια του Ν. Μητσάκη για το κτίριο της Φυσικομαθηματικής Σχολής, 1938.

Αρχιτεκτονικά σχεδια του Ν. Μητσάκη για το κτίριο της Φυσικομαθηματικής Σχολής, 1938.

Αρχιτεκτονικά σχεδια του Ν. Μητσάκη για το κτίριο της Φυσικομαθηματικής Σχολής, 1938.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ, το 1962