Στον χώρο του Πειραματικού. Τα σπίτια στην Πλάτωνος

Το μέτωπο των σπιτιών της Πλάτωνος που επιβεβαιώνει την τοποθεσία του προσφυγικού καταυλισμού.