1957. Πορτάρα. Μέσα στην Ακρόπολη

Ο άχτιστος χώρος από την οδό Ακροπόλεως μέχρι τον πύργο του Λαπαρδά. Στον Πύργο ακόμα υπήρχε η σειρήνα συναγερμού.

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0JnBnNvchJ78rnc1Hb9JHPPXZtNQz66Jj3sHXmTbW5sU9JzRW8WbSTGGgFKUeXb5il