Το Ρώσικο νοσοκομείο, επί της σημερινής Παπαναστασίου

Το Ρώσικο νοσοκομείο, επί της σημερινής Παπαναστασίου, εγκαινιασμένο ως τέτοιο το 1910, από το 1925 “Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική” και από το 1939 μέχρι το 1975 ως Δημόσιο Μαιευτήριο (σήμερα Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας) Εδώ ως νοσοκομείο Αγ. Δημήτριος του Ερυθρού Σταυρού

Το πίσω μέρος της φωτογραφίας με το νοσοκομείο. Από το βιβλίο του Βασίλη Κολώνα “Η Θεσσαλονίκη εκτός των τειχών. Εικονογραφία της συνοικίας των Εξοχών” σ.159 το Ρώσικο Νοσοκομείο με τον Πασαλίδη, πρώτο από δεξιά με το τσιγάρο στο χέρι. Στο εσωτερικό του Ρώσικου Νοσοκομείου