Κατηφορίζουν την Προξένων, λίγο πριν την Αγ. Δημητρίου

Κατηφορίζουν την Προξένων και σε λίγο θα συναντήσουν την Αγ. Δημητρίου. Αριστερά το Σαατλί τζαμί, στα δεξιά βρίσκεται το Διοικητήριο, το οποίο δεν φαίνεται.

Από ημερολόγιο του 2007 σε κείμενα Σερέφα και φωτογραφίες από τη συλλογή Γιακουμή και με τίτλο “Ξένοι στη Θεσσαλονίκη του Μεγάλου Πολέμου 1915-1918” εκδόσεις Μεταίχμιο

Και λίγο πιο κάτω ακόμη, στην Αγ. Δημητρίου πια με την δυτική πύλη του περιβόλου του Διοικητηρίου δεξιά Μπροστά στο Διοικητήριο, η Προξένων ανηφορίζει δεξιά μετά την πύλη.