Η Μελενίκου στο ύψος του μικρού Τεκέ της Πύλης, δεξιά από τον προπορευόμενο του φωτογράφου.