Νικόλαος Κεσσανλής ο πρώτος αγιογράφος της μητρόπολης

Νικόλαος Κεσσανλής : καθηγητής της ιχνογραφίας στο Β΄ Γυμνάσιο κι ο πρώτος αγιογράφος της εκκλησίας του Γρηγορίου Παλαμά.

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη.

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1859.Αποφοίτητσα από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή και στη συνέχεια από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Ρώμης. Εργάστηκε αρκετά χρόνια στη Γαλλία και την Ιταλία. Επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολή και διορίστηκε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Το 1911 τον κάλεσε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιωακείμ Σγουρός (1864-1912) για την αγιογράφηση της νέας εκκλησίας του Γρηγορίου Παλαμά, την οποία ολοκλήρωσε το 1912. Το 1913 επέστρεψε στη Κωνσταντινούπολη, αλλά οι Τούρκοι τον έδιωξαν εξαιτίας του πίνακα που ζωγράφισε με τον απαγχονισμό του Γρηγορίου Ε΄. Έτσι γύρισε στη Θεσσαλονίκη, όπου διορίστηκε καθηγητής των τεχνικών στο Β’ Γυμνάσιο. Απεβίωσε το 1931.

Το Β' Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης την εποχή που δίδασκε ο Κεσσανλής “Ο απαγχονισμός του Γρηγορίου Ε΄”, πίνακας του Ν. Κεσσανλή

[Αναρτήθηκε από τον κ. Βασίλειο Χατζηβασιλείου, στην ΑΘ, στις 8-12-2013]