Ορφανοτροφείο Θηλέων Μαίρ Αμποάβ, οδός Μιαούλη 50

Ορφανοτροφείο Θηλέων Μαίρ Αμποάβ, στην οδό Μιαούλη 50.

Από τον Δαυίδ Μπράβο.

20 μόνο χρόνια ζωής (1923-1943) γιά ένα ίδρυμα που σβήστηκε από την μνήμη της πόλης.

1927 (ΦΩΣ). Κάποια πρόσθετα στοιχεία γιά τον τρόπο λειτουργίας του ορφανοτροφείου.