Τα σχέδια του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού, το 1936

Τα σχέδια του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού, το 1936 και η προτεινόμενη νέα ρυμοτομική αλλαγή της περιοχής. Το πώς τελικά χτίστηκε και επεκτάθηκε ο Ν. Σ. Σταθμός στις φωτογραφίες που ακολουθούν. [Από το αρχείο του Ν. Μητσάκη].

Μια έρευνα από τον Νίκανδρο Καστανίδη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ έχει η ιδέα να επεκταθεί το τραμ ώστε να εξυπηρετεί τον ΝΣΣ αλλά και να πάει πιο δυτικά στην Μοναστηρίου. Επίσης να ενωθεί με τις γραμμές αυτές επέκταση της γραμμής της Τσιμισκή. Δημοσίευμα σε εφημερίδα (άγνωστη ποια), πιθανότατα το 1937