Ο κήπος του Μπέστσιναρ ήταν ιδιοκτησία του Ισλαχανέ

Από τον Θόδωρο Νάτσινα.

Ο κήπος του Μπέστσιναρ ήταν ιδιοκτησία του Ισλαχανέ, που μάταια αναζητούσε ενοίκιο από την Εταιρεία των Αγγλικών Τηλεγράφων.

25/12/1911 Μακεδονία