Μπάρα, Αφροδίτης

Δύο ακόμη φωτογραφίες της γειτονιάς της Μπάρας αναγνωρίζονται στο δρόμο της Αφροδίτης. Η αναγνώριση από τον Σπ. Αλευρόπουλο. Ο δρόμος της Αφροδίτης είχε ταυτιστεί σε εργασία του Αλευρόπουλου και της Μάρας Νικοπούλου, που είχε αναρτηθεί παλιότερα στις ΠΦΘ