Περαία – Μπαξές – Αγ. Τριάδα. Tρεις σκάλες υπό κατασκευή. 1966-67

Οι τρεις σκάλες κατά την κατασκευή τους Περαία – Μπαξές – Αγ. Τριάδα. Και οι τρεις 1966-67 Από έκθεση του Συλλόγου Εργοληπτών στο ΤΕΕ/ΤΚΜ Περαία – η τσιμεντένια σκάλα κατά την κατασκευή της 1966-67 Μπαξές – η τσιμεντένια σκάλα κατά την κατασκευή της, 1966-67 Αγ. Τριάδα – η τσιμεντένια σκάλα κατά την κατασκευή της, 1966-67