Έμπειρα μάτια εξετάζουν τ' αλιεύματα στην αγορά της πόλης

1916-17.