Η πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης του 1890 στην εφημερίδα “ΝΕΟΛΟΓΟΣ”

Η πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης του 1890 όπως καταγράφηκε στην εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης “ΝΕΟΛΟΓΟΣ” στο φύλλο της 6ης Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, δίνοντας ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Από την Κατερίνα Τσιρέλη.