Όταν το Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών κτιζόταν

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη. [Από το βιβλίο “Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Χρονικό 1939-2007”, 2007, σελ. 62, 63]