Οι χωροθετικές αλλαγές της Θεσσαλονίκης

Με την αναμονή της αλλαγής του χρόνου, ας δούμε τις χωροθετικές αλλαγές της Θεσσαλονίκης (από την ίδρυση της μέχρι τα τέλη του Βυζαντίου), από τον Νίκανδρο Καστανίδη. [Από τη μεταπτυχιακή εργασία “Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης από την ίδρυση της πόλης μέχρι την κατάληψή της από τους Τούρκους (1430) ” της Μ. Λειβαδιώτη, Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ, 2009, σελ. 115]