Η αυτοχρωμική Αγία Σοφία του Albert Kahn

Η αυτοχρωμική Αγία Σοφία στα “Αρχεία του Πλανήτη”, του μουσείου Albert Kahn, τις χρονιές 1913 και 1918.

Λήψη του Auguste Léon 15/5/1913.

Λήψη του Auguste Léon 15/5/1913.

Λήψη του Auguste Léon 15/5/1913

Λήψη του Auguste Léon 15/5/1913.

Λήψη του Auguste Léon 15/5/1913.

Λήψη του Auguste Léon 15/5/1913. Ο άμβωνας (Μιμπάρ) για το κήρυγμα του ιμάμη.

Illustrated London News 18-12-1915 Το μιμπάρ ακόμη μέσα στην εκκλησία. Όχι για πολύ ακόμη

Λήψη του Auguste Léon 15/5/1913. Η εσοχή κάτω στο κέντρο (Μιχράμπ) που έδειχνε την κατεύθυνση προς την Μέκα.

Λήψη του Auguste Léon το 1918

Από το βιβλίο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1913 & 1918, εκδ Ολκός.

Λήψη του Auguste Léon το 1918

Από το βιβλίο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1913 & 1918, εκδ Ολκός.

Λήψη του Auguste Léon το 1918

Από το βιβλίο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1913 & 1918, εκδ Ολκός.