Ο αυτοχρωμικός Άγιος Δημήτριος του μουσείου Albert Kahn

Ο αυτοχρωμικός Άγιος Δημήτριος στα “Αρχεία του Πλανήτη”, του μουσείου Albert Kahn.

Λήψη του Auguste Léon 15/5/1913.

Λήψη του Auguste Léon 15/5/1913.

Λήψη του Auguste Léon 15/5/1913.

Λήψη του Auguste Léon 1918. Ευτυχώς είχε προλάβει να αποτυπώσει με χρώμα τον ναό 5 χρόνια νωρίτερα.

Από το βιβλίο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1913 & 1918, εκδ Ολκός.