Μπαλάνου απέναντι από το Μπέη Χαμάμ

Η οδός Μπαλάνου απέναντι από το Μπέη Χαμάμ, μετά την πυρκαγιά.

Η ταύτιση από τη Μάρα Νικοπούλου.

και η φωτογραφική τεκμηρίωση