Η Αχειροποίητος από τον φακό του Auguste Léon 15/5/1913