Στην Ακροπόλεως, πάνω από τους Ταξιάρχες δύο αυτοχρωμίες

Στις 14 Μαιου 1913 ο Auguste Léon βρίσκεται στην Ακροπόλεως, πάνω από τους Ταξιάρχες. Αυτό ήταν γνωστό από την φωτογραφία αριστερά. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι από εκείνο ακριβώς το σημείο έκανε και μια δεύτερη λήψη. Ίσως τα ίδια πρόσωπα όσο μπορούμε να διακρίνουμε, ίσως μπροστά στο σπίτι τους όσο μας αφήνει να φανταστούμε η δεύτερη αυτοχρωμία.