Φράγκων στο ύψος της Σχολής των Φρέρηδων (Δελασάλ).

Μια κλασική καρτ ποστάλ, απ' αυτές που τοποθετούσαμε γενικά στο κέντρο της πόλης, αναγνωρίζεται από τον Ευστάθιο Ασλανίδη.

Φράγκων στο ύψος της Σχολής των Φρέρηδων (Δελασάλ) Το σημείο συσχέτισης. Στον κόκκινο κύκλο τα κτίρια που βλέπουμε στο βάθος της αρχικής. Η Φράγκων λίγο πιο πάνω