Ο τεκές των Μεβλεβήδων σε αυτοχρωμία του 1918

Η μοναδική έγχρωμη φωτογράφιση του τεκέ του τάγματος των Μεβλεβήδων σε λήψη του 1918 από τον Auguste Léon. Στο βιβλίο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1913 & 1918, εκδ Ολκός, όπου περιέχονται οι αναρτώμενες, οι επόμενες δύο έχουν τους εξής τίτλους “Ιερωμένος του μοναστικού τάγματος των μπεκτασήδων (σιιτών)” η πρώτη και “Οροφή στην αίθουσα των δερβίσηδων” η δεύτερη. Οι δύο τελευταίες φέρουν χρονολογία λήψης το 1913. Δεν είναι σίγουρο ότι ο Léon επισκέφτηκε το μοναστήρι των μεβλεβήδων και τις δύο φορές που ήρθε στην πόλη μας. Το 1918 επισκέφτηκε τον Μεβλεβή χανέ, για το 1913 το οπτικό υλικό δεν επαρκεί να επιβεβαιώσει την επίσκεψη.

Η ανταλλαγή των πληθυσμών και η δραστηριοποίηση οικοδομικών συνεταιρισμών και προγραμμάτων μαζικής στέγασης των δικών μας προσφύγων δεν άφηναν πολλά περιθώρια για πιο ψύχραιμες αποφάσεις.

Στις 19/3/1921 Η Μακεδονία είχε μια ενδιαφέρουσα απόφαση να δημοσιοποιήσει: “Εκκενώνεται ο τεκές από τους πρόσφυγες για την προστασία του μνημείου”. Φαίνεται όμως ότι αργότερα επικράτησαν “ωριμότερες” σκέψεις και μαζί με τους πρόσφυγες εκκένωσαν το τεράστιο οικόπεδο και από τον ίδιο τον τεκέ.