Επιλογή από τις φωτογραφίες με τον εξώστη του Μεβλεβή χανέ

Λήψη του Βιεννέζου Josef Székely στα τέλη του1863.

Πηγή: http://www.albanianphotography.net/szekely/ Καρτ ποστάλ ταχυδρομημένη 25/12/1903 Φωτογραφία του Γαλλικού Φωτογραφικού Τομέα 1916-17 Λήψη του Joseph Pigassou ν. 174 Φωτογραφία του Marcel Bolotte Λήψη του 1918 από τον Auguste Léon. Στο βιβλίο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1913 & 1918, εκδ Ολκός Ζουμ στον διάκοσμο του εξώστη από μια βόλτα εδώ: https://archive.saloni.ca/265