Η Καμάρα φωτογραφίζεται πρώτη φορά με χρώμα στις 13 Μαϊου 1913

από τον Auguste Leon για τα Αρχεία του Πλανήτη