Επιμενίδου με Βλατάδων.

Μια από τις γνωστές λήψεις του Léon Busy στην πάνω πόλη βρίσκει τη θέση της από τον Ευστάθιο Ασλανίδη.

Λήψη του 1918

Στο βιβλίο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1913 & 1918, εκδ Ολκός

Το σπίτι δεξια στην πρώτη σημειώνεται με κόκκινο κύκλο και είναι το ίδιο με αυτό κάτω αριστερά στην δεύτερη.

Η φωτογραφία δεξιά είναι του Julien Poinsot του 1895 από τον ιστότοπο του Gallica.