Γεωργίου Παπαδοπούλου με Ίωνος Δραγούμη στο ύψος του Eski Delik

Γεωργίου Παπαδοπούλου με Ίωνος Δραγούμη στο ύψος του Eski Delik. Από τον Ευστάθιο Ασλανίδη μια από τις φωτογραφίες του Léon Busy στα 1918 Η αυτοχρωμία από το ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1913 & 1918, εκδ Ολκός