Ο πύργος μεταξύ Eski Delik και Πύργου Μανουήλ στην Γ. Παπαδοπούλου

Σε απόλυτη σχέση με την προηγούμενη ανάρτηση, κοντινές αποτυπώσεις του πύργου μεταξύ Eski Delik και του Πύργου του Μανουήλ επί της Γεωργίου Παπαδοπούλου (ο πύργος στον κόκκινο κύκλο) από διαφορετικές κατευθύνσεις πριν την κατάρρευσή του. Από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας με αύξοντα αριθμό 84 & 86. Από τον Ευστάθιο Ασλανίδη.