Τα σχέδια για το δημαρχιακό μέγαρο στην πλ. Δικαστηρίων

Μετά την πυρκαγιά του 17 δεν σχεδιάστηκε μόνον η νέα πόλη από τον Εμπράρ, αλλά και πολλά δημόσια κτήρια. Ο κ. Πασβάντης στην ΑΘ παρουσίασε το σχέδιο του Εμπράρ για το δημαρχιακό μέγαρο, ενώ ο χώρος όπου θα ανεγειρόταν ήταν προσδιορισμένος. Η “πλατεία Δικαστηρίων” ή αλλιώς “πλατεία Δημαρχίας” ή πλατεία της Ρωμαϊκής αγοράς, όπως την ξέρουμε σήμερα. Παρουσιάζουμε εδώ μια μακέτα η οποία τροποποιούσε το σχέδιο Εμπράρ από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Ο πόλεμος άλλαξε πολλά πράγματα και όχι μόνον τα σχέδια του Δημάρχου. Σχέδιο Εμπράρ για το Δημαρχιακό μέγαρο. Η μακέτα του νέου Δημαρχείου στο Φως, 31/8/1940. Η μελέτη είναι “αποπερατούμενη” και θα αποσταλεί στο Υπ. Συγκοινωνιών προς έγκριση. Ο χώρος που θα φιλοξενούσε το Δημαρχιακό μέγαρο, σε ανάρτηση της Κατερίνας Τσιρέλη από ΠΦΘ. Απέναντι από τα Δικαστήρια.