Το Ηγουμενείο (παλιό και νεότερο) της Μονής Βλατάδων

Γύρω στα 1900, το παλιό ηγουμενείο αριστερά

Léon Busy 1918 για τα Αρχεία του Πλανήτη.

Η αυτοχρωμία από το ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1913 & 1918, εκδ Ολκός

1933, το νεότερο ηγουμενείο που υπάρχει και σήμερα.

Από το αρχείο της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών

Κατοχική

Αρχές δεκαετίας 60.