Η Αγ. Σοφίας λίγο πριν και πάνω στην Βουλγαροκτόνου

Διά χειρός Leitmair. Η παρέα συνεχίζει τον δρόμο της επί της Βουλγαροκτόνου (Προξ. Κορομηλά σήμερα). Μπροστά μας εκτείνεται η Αγ. Σοφίας. Στα αριστερά μας το οικόπεδο άδειο χρησιμεύει για αποθήκευση και επεξεργασία μαρμάρων. Δεξιά στη γωνία το Ελληνικό προξενείο. Λίγο πιο κάτω από την Βουλγαροκτόνου, πάντα επί της Αγ. Σοφίας, αμέσως μετά την πυρκαγιά. Λίγο πιο πάνω, ακριβώς επάνω στην Βουλγαροκτόνου (Κορομηλά) μπροστά μας η Αγ. Σοφίας.