Ανεβαίνοντας την Αγ. Σοφίας, λίγο πριν την Τσιμισκή, δεξιά ο Γρ. Παλαμάς

Ανεβαίνοντας λίγο πριν την Τσιμισκή (Μητροπόλεως), μια ματιά δεξιά στην εκκλησία του Γρηγορίου Παλαμά, απ’ έξω και από μέσα, γύρω στο 1916. [Από το βιβλίο “Θεσσαλονίκη, Στιγμές ιστορίας», Αθήνα, 2016, σελ. 314, 429]

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

Στο εσωτερικό της εκκλησίας φαίνονται οι αγιογραφίες του Ν. Κεσσανλή. Είναι φανερός ο λιτός διάκοσμός της.