Εγνατία, το νότιο μέτωπό της, απέναντι από το Αλκαζάρ

Πρωτοαναρτήθηκε από τον κ. Σεραφίδη στις ΠΦΘ. Εδώ παρουσιάζεται ολοκληρωμένη η στερεοσκοπική λήψη της Εγνατίας (σε συνένωση των 2 επιμέρους), με αναγραμμένη ημερομηνία 19/6/1902. Ο συνδυασμός της με δύο φωτογραφίες του Paul Albarel, μας δίνει αποδεδειγμένα πια μια όψη αυτού του σημείου της Εγνατίας και από το νότιο μέτωπό της.

Οι ταυτίσεις από τον Ευστάθιο Ασλανίδη.

Οι πληροφορίες για την ύπαρξη του ξενοδοχείου από τον Δημητριάδη “Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας 1430-1912” Εγνατία βλέποντας δυτικά