Αγ. Σοφίας από Φιλίππου μέχρι Αριστοτέλους, ανεβαίνοντας δεξιά, το Βουλγαρικό Γυμνάσιο θηλέων

Αγ. Σοφίας από Φιλίππου μέχρι Αριστοτέλους (Ολύμπου), ανεβαίνοντας δεξιά το Βουλγαρικό Παρθεναγωγείο. Στην ΒΑ γωνία της διασταύρωσης (παλιάς) Φιλίππου και Αγ. Σοφίας ήταν ένα μεγάλο κτήριο, που χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1913 ως Βουλγαρικό Παρθεναγωγείο. Αργότερα το κτήριο λειτούργησε ως Διδασκαλείο θηλέων με διευθυντή τον Μίλτο Κουντουρά (1926-1930).

Με κόκκινο το Βουλγαρικό Παρθεναγωγείο γωνία (παλιά) Φιλίππου με Αγ. Σοφίας, με πράσινο το Βουλγ. Γυμνάσιο των Ανδρών λίγο πάνω από την διασταύρωση με Αριστοτέλους (σήμερα Ολύμπου). Σε σκίτσο ενός βουλγαρικού βιβλίου (“Сборник Солун”, София, 1934), το Βουλγ. Παρθεναγωγείο, όπου βλέπουμε και απεικονισμένη την παλιά Φιλίππου, όπως περνούσε από μπροστά του. Από: http://www.strumski.com/books/Sbornik_Solun.pdf, όπως και τα υπόλοιπα σχέδια. Στο επάνω τετράγωνο κάτοψη του Γυμνασίου Ανδρών και κάτω ο χώρος όπου βρίσκονταν διάφορα κτίσματα Βουλγαρικής ιδιοκτησίας. Κάτω αριστερά το Παρθεναγωγείο. Απέναντι, αριστερά, γράφει πλατεία. Εννοεί τον χώρο του Πειραματικού. Μιλάει για μια πλατεία „Мулла“, Πλ. Δικαστηρίων κατά Δημητριάδη, όπου, κατά τον συγγραφέα, βρίσκονταν υπολείμματα από αρχαία ρωμαϊκά λουτρά και τούρκικους τεκέδες. Επίσης στο Βόρειο μέρος, μιλάει για παλιά εκκλησία, και ένα παλιό δημοτικό. Το απόσπασμα στις σ. 381-2 του βουλγάρικου βιβλίου. Ο πρώτος όροφος του Παρθεναγωγείου. Στο βιβλίο αναφέρονται τα εξής: Αγοράστηκε μετά από δωρεά ενός πλούσιου Βούλγαρου εμπόρου-τραπεζίτη από το Βουκουρέστι του Εβλόγκη Γεωργίεφ το 1894. Σε φωτογραφία Zepdji το προσωπικό των δύο Γυμνασίων. Ακόμη μια του Παρθεναγωγείου Από την μουσική εκδήλωση ενός βουλγ. δημοτικού στα 1911-12. Το κτήριο πίσω θυμίζει το Παρθεναγωγείο. Στην πράξη 215/1930 φαίνεται η θέση του Παρθεναγωγείου με την προτεινόμενη χάραξη Αβδελλά και την Φιλίππου. Ένα μικρό μέρος του σήμερα καταλαμβάνει το 36ο Δημοτικό σχολείο.

Η Αγ. Σοφίας μετά την Φιλίππου με το Παρθεναγωγείο στο κόκκινο τετράγωνο στα 1938.