Η Αγ. Σοφίας από Φιλίππου μέχρι Αριστοτέλους, αριστερά (Πειραματικό)

Το κομμάτι από την Φιλίππου μέχρι την Αριστοτέλους (Ολύμπου) ανεβαίνοντας αριστερά. Ματιές στον χώρο που θα κτιστεί το 1935 το Πειραματικό και οι σκηνές των προσφύγων που βρίσκουν φιλοξενία στην μεγάλη αλάνα. Σταθερό σημάδι στις διαθέσιμες φωτογραφίες το μεμονωμένο κτίσμα στο πάνω μέρος της αλάνας, σε κόκκινο πλαίσιο. Το σπίτι πάλι με τον χώρο μπροστά του με τις σκηνές. Φωτογραφία ένα χρόνο μετά την πυρκαγιά. Επάνω δεξιά η γωνία Αριστοτέλους (Ολύμπου) με Αγ. Σοφίας. Αριστερά το σπίτι στον επάνω χώρο του Πειραματικού. Ο ιερέας με το κοριτσάκι κατηφορίζει την Αγ. Σοφίας.

Πρόσφυγες στην αλάνα με το σπίτι από πίσω. Δεξιά, πίσω από τα κάγκελα, ανηφορίζει η Αγ. Σοφίας. Με κόκκινο το κτίσμα στον μετέπειτα χώρο του Πειραματικού, με πράσινο το τζαμί Τσαρσαμπά, λίγο πριν την κατοχή.