Η Αγ. Σοφίας από Αριστοτέλους (Ολύμπου) μέχρι Αγ. Δημητρίου

Αγ. Σοφίας από Αριστοτέλους (Ολύμπου) μέχρι Αγ. Δημητρίου

Για την παρακολούθηση: με βέλος η Αγ. Σοφίας, Χ το σπίτι κάτω από το οποίο βρισκόταν η βρύση, κίτρινο α το σπίτι που υπάρχει στον μεσοπόλεμο αλλά όχι αργότερα, 1 και 2 σπίτια που συνεχίζουν να υπάρχουν τουλάχιστον μέχρι την κατοχή, Δεξιά το Βουλγαρικό Γυμνάσιο. Οι επεξηγήσεις της προηγούμενης ισχύουν κι εδώ. Φωτογραφία του Gaston Chérau του 1915-16.

Ο τοίχος δεξιά με την χαρακτηριστική αρχιτεκτονική, μετά το σαχνισί του πρώτου πλάνου, ανήκει φυσικά στο Παρθεναγωγείο, στη γωνία με Φιλίππου. Η βρύση της Αριστοτέλους κι ο φούρνος κολλητά της. Αναγνώριση του Ευστάθιου Ασλανίδη, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το ανέκδοτο υλικό τον Ιούνιο του 2016 από τον Σπύρο Αλευρόπουλο. Φωτογραφία του Gaston Chérau του 1915-16. Με κόκκινο τετράγωνο το σπίτι στην πάνω μεριά του Πειραματικού. Το σπίτι πάνω από την βρύση χάθηκε με την πυρκαγιά. Το σπίτι με το ν. 2 όπως βλέπουμε ήταν στη γωνία με την Αγ. Δημητρίου. Τα ίδια με την προηγούμενη. Μεσοπολεμική βλέποντας την Αγ. Σοφίας από πάνω προς την Αριστοτέλους (Ολύμπου). Το σπίτι με το κίτρινο α υπάρχει ακόμα. Πριν την κατοχή θα χει πέσει. Αναγνώριση της Μάρας Νικοπούλου στις ΠΦΘ. Κατοχική. Ο φούρνος εξακολουθεί να λειτουργεί, η βρύση, και μια καμαροειδής είσοδος ανερμήνευτη ακόμα. Το σπίτι με το α των προηγούμενων φωτο έχει γκρεμιστεί. Κατοχική φωτογραφία του Ντίνου Χριστιανόπουλου από την ΝΑ γωνία της διασταύρωσης που δείχνει το μεγάλο κενό που υπήρχε ανάμεσα στη βρύση και το σπίτι με το ν.1 Με το βέλος η πορεία της Αγ. Σοφίας, στην κόκκινη γραμμή εκεί που ήταν το κατεδαφισμένο Βουλγ. Γυμνάσιο. Τα σπίτια ανεβαίνοντας δεξιά σε μεγέθυνση από την φωτογραφία με την βρύση του Gaston Chérau. Ο τοίχος δεξιά ανήκει στο Βουλγ. Γυμνάσιο.