Στην οδό Τσαμαδού, κοντά στην Αγ. Αικατερίνη

Μια κατοχική φωτογραφία

Και η συσχέτιση με γνωστή καρτ ποστάλ από τον Ευστάθιο Ασλανίδη,