Πλατεία Εμπορίου προς την Εδέσσης

Από τον Στάθη Ασλανίδη

Ένα δάχτυλο μπροστά στο φακό μπορεί να κάνει μια φωτογραφία να είναι λιγότερο ελκυστική. Σήμερα κάποιοι ίσως να την πετούσαν. Ευτυχώς το ΕΛΙΑ την αποθησαύρισε. Πλατεία Εμπορίου κοιτάζοντας την Εδέσσης και τη δύση. Η Εδέσσης έχει αναδείξει το καλαίσθητο μέγαρο Νάτσινα ή Εμνιέτ Χαν (Εδέσσης 3) και το Κύρτση Χαν (Εδέσσης 5) τα οποία παρ' ελπίδα διατηρούν την αρχική τους μορφή και αναγνωρίζονται από τον Ευστάθιο Ασλανίδη δεξιά στη φωτογραφία. και το παρόν