Οι κατοικίες Σαμουήλ Σ. Μοδιάνο ως Γ΄ Νοσμείο του Ελλ. Ερ. Σταυρού

Οι κατοικίες Σαμουήλ Σ. Μοδιάνο ως Γ΄ Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κατά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, τη χρονική περίοδο από 5-12-1912 έως 18-8-1913, στην οδό Μισραχή (σημ. Φλέμιγκ) Από τον Νίκανδρο Καστανίδη.

[Από το βιβλίο “Θεσσαλονίκη, Στιγμές ιστορίας», Αθήνα, 2016, σελ. 242] [Από το βιβλίο “Θεσσαλονίκη, Στιγμές ιστορίας», Αθήνα, 2016, σελ. 242] [Από το βιβλίο “Θεσσαλονίκη, Στιγμές ιστορίας», Αθήνα, 2016, σελ. 243] Η κύρια όψη της πρώτης κατοικίας του Σαμουήλ Σ. Μοδιάνο [από το βιβλίο “ Θεσσαλονίκη 1912-2012. Η Αρχιτεκτονική μιας Εκατονταετίας” του Β. Κολώνα, University Studio Press, 2012, σελ. 280] Η πίσω όψη της πρώτης κατοικίας του Σαμουήλ Σ. Μοδιάνο [από το βιβλίο “ Θεσσαλονίκη 1912-2012. Η Αρχιτεκτονική μιας Εκατονταετίας” του Β. Κολώνα, University Studio Press, 2012, σελ. 280] Η κύρια όψη της δεύτερης κατοικίας του Σαμουήλ Σ. Μοδιάνο [Από το βιβλίο “ Θεσσαλονίκη 1912-2012. Η Αρχιτεκτονική μιας Εκατονταετίας” του Β. Κολώνα, University Studio Press, 2012, σελ. 281] Η πίσω όψη της δεύτερης κατοικίας του Σαμουήλ Σ. Μοδιάνο [Από το βιβλίο “ Θεσσαλονίκη 1912-2012. Η Αρχιτεκτονική μιας Εκατονταετίας” του Β. Κολώνα, University Studio Press, 2012, σελ. 281]

Στη Μισραχή (σημ. Φλέμιγκ), στην απέναντι πλευρά από τις κατοικίες του Σαμουήλ Σ. Μοδιάνο, υπήρχε (μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1950) ο “τεράστιος κήπος Μοδιάνο, που τον λέγανε Μεγάλο Μπαχτσέ”. [Απόσπασμα από το βιβλίο “Ιστορίες μιας χαμένης γειτονιάς” του Κ.-Χ. Ροδοκανάκη, Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 82.] Η τοποθεσία του “τεράστιου κήπου Μοδιάνο” με πράσινο και οι κατοικίες Μοδιάνο με κίτρινο πλαίσιο, στην αεροφωτογραφία του 1916 Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι εν λόγω κατοικίες περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Εδμοντ. Μοδιάνου, πιθανότατα γιού του Σαμουήλ Μοδιάνο, όπως φαίνεται σε τοπογραφικό σχέδιο του 1939. Στο σχέδιο αυτό δεν είναι αποτυπωμένη η πρώτη κατοικία του Σαμουήλ Μοδιάνο. Φαίνεται όμως μια ακόμη κατοικία που ανήκε στον Εδμοντ. Μοδιάνο, στη γωνία Μισραχή (σημ. Φλέμιγκ) με Εδμόντου Ροστάν. Μάλλον κι αυτή ήταν στην ευρύτερη ιδιοκτησία του Σαμουήλ Σ. Μοδιάνο

Η σημερινή θέση αυτών των κατοικιών είναι, κατά πάσα πιθανότητα, η μεγάλη πολυκατοικία στον αριθμό 16 της Φλέμιγκ Η κατοικία στη γωνία Μισραχή (σημ. Φλέμιγκ) και Εδμόντου Ροστάν,που ανήκε, το 1939, στον Εδμοντ. Μοδιάνο. [Από το βιβλίο “ Θεσσαλονίκη 1912-2012. Η Αρχιτεκτονική μιας Εκατονταετίας” του Β. Κολώνα, University Studio Press, 2012, σελ. 283] Η ίδια κατοικία από μια άλλη σκοπιά. [Από το βιβλίο “ Θεσσαλονίκη 1912-2012. Η Αρχιτεκτονική μιας Εκατονταετίας” του Β. Κολώνα, University Studio Press, 2012, σελ. 283]