Ο δρόμος μεταξύ παλιάς Φιλοσοφικής και πλατείας Χημείου

Ο δρόμος μεταξύ παλιάς Φιλοσοφικής και πλατείας Χημείου Διαμορφώθηκε το 1957 περίπου και καταργήθηκε το πρώτο του τμήμα (αυτό που αντιστοιχούσε στην πλευρά της Φιλοσοφικής) το 1980 περίπου.

Επιμέλεια του Νίκανδρου Καστανίδη.

Ο δρόμος μεταξύ παλιάς Φιλοσοφικής και πλατείας Χημείου Διαμορφώθηκε το 1957...